Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering bedrijf?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die u of een van uw medewerkers bij een ander veroorzaakt.

Let wel, deze verzekering dekt alleen de schade die niets met het beroep te maken heeft. Voorbeeld u stoot een kop koffie om waardoor er schade aan de vloerbedekking ontstaat.

Een aansprakelijkheidsverzekering bedrijf is een absolute must.

De premie is afhankelijk van het te oefenen beroep. Een percentage van het loon en of de omzet is vaak de leidraad, met een minimum premie.

contact_caps.png