Bedrijfsschadeverzekering

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?

Een bedrijfsschadeverzekering dekt de schade als een bedrijf stilvalt door bijvoorbeeld brand. De vaste kosten zoals salarissen en hypotheeklasten dienen doorbetaald te worden. Deze schade is met een bedrijfsschadeverzekering te verzekeren.

Het verzekerd bedrag wordt vaak in overleg met uw accountant bepaald. Waarbij van de nettowinst plus de vaste lasten in een jaar kan worden uitgegaan.

contact_caps.png