Caravanverzekering

Welke schade is gedekt met een caravanverzekering?

Een caravanverzekering dekt schade aan de caravan, door vrijwel alle oorzaken. Vaak is de inboedel ook verzekerd of de voortent/luifel.

Over het algemeen is de caravan tegen nieuwwaarde verzekerd, daarna meestal na een periode van afschrijving tegen dagwaarde. De inboedel is tegen nieuwwaarde verzekerd.

Uitgesloten zijn de catastrofe risico’s, geleidelijk werkende invloeden en achterstallig onderhoud. Ook schade die ontstaat door gebreken aan de caravan of inboedel komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Voor toercaravans is diefstal vaak verzekerd indien er aan speciale preventie-eisen is voldaan, zoals een wielklem of een disselslot.

contact_caps.png