Verzuimverzekering

Wat is een verzuimverzekering?

Op grond van de Wet Uitbreiding LoondoorBetaling verplichting bij Ziekte (WULBZ), betaalt de werkgever een zieke werknemer maximaal 104 weken lang tenminste 70% door. Vaak is er vanuit de CAO een verplichting tot aanvulling van het inkomen in het 1e jaar tot 100%.

Een verzuimverzekering kan hierdoor van essentieel belang zijn. Uw werkgeverslasten zijn zelfs mee te verzekeren tot een maximum bovenop de verzekerde loonsom.

De premie is o.a. afhankelijk van:

  • Bedrijfstak
  • Verzuimhistorie
  • Verzekeringsvorm
  • Eigen risico in wachtdagen of %

Er zijn 2 vormen:

  • Conventionele verzuimverzekering
  • Stop-Loss verzuimverzekering
contact_caps.png