Collectieve ongevallenverzekering

Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

U loopt door een ongeval blijvend letsel op of u komt zelfs te overlijden. Een collectieve ongevallenverzekering keert dan een bedrag uit. De ongevallenverzekering wordt vaak collectief afgesloten en verzekert de werknemers tegen een ongeval. De hoogte van de uitkering spreekt u als werkgever van tevoren af. 

Er zijn vaak 2 vormen van een collectieve ongevallenverzekering:

 • Op jaarloonbasis
 • Op basis van vaste bedragen

De verzekerde bedragen voor Rubriek A en B uitgedrukt in een bepaald aantal malen het jaarloon, bijvoorbeeld:

 • Rubriek A: Overlijden, 1x het jaarloon
 • Rubriek B: Invaliditeit , 2x het jaarloon

Verzekering op basis van vaste bedragen, dan worden vooraf per rubriek de verzekerd bedragen vastgesteld, bijvoorbeeld:

 • Rubriek A: € 250.000,–
 • Rubriek B: € 500.000,–

Let op
Kijk goed in de voorwaarden wat een verzekeraar onder een ongeval verstaat en wat hiermee gelijk wordt gesteld.

De verzekering keert niet altijd uit. U krijgt bijvoorbeeld geen uitkering als:

 • een ongeval ontstaat door alcohol- of drugsmisbruik;
 • er opzet in het spel is;
 • gevaarlijke sporten;
 • een ongeluk is veroorzaakt met goedvinden van iemand die daarbij belang heeft;
 • het ongeval is ontstaan doordat je een misdrijf pleegt.
contact_caps.png