Doorlopende annuleringsverzekering

Wat is een doorlopende annuleringsverzekering?

Indien u een vakantie heeft geboekt maar deze kan niet doorgaan. Of u moet uw vakantie voortijdig onderbreken, door ernstige omstandigheden. Met een annuleringsverzekering krijg je kosten vergoed.

In de polis staat duidelijk omschreven wanneer u de kosten vergoed krijgt, bijvoorbeeld als:

  • Een lid van een reisgezelschap of een naast familielid overlijdt.
  • Een van de verzekerden of een naast familielid ernstig ziek wordt.

Maar ook, als u plotseling werkloos wordt of uw eigen huis verkoopt of ernstige schade heeft.

De verzekering gaat in, direct na het afsluiten van de reis of vakantie en eindigt vaak als u weer thuiskomt in de eigen woning.

Evenals de reisverzekering is het mogelijk om deze verzekering doorlopend af te sluiten, een doorlopende annuleringsverzekering dus.

Let wel, vaak geldt er een maximum vergoeding per persoon. Is dit niet toereikend, dan kunt u dit bijverzekeren.

contact_caps.png