Doorlopend krediet

Wat is een doorlopend krediet?

Een doorlopend krediet is de meest voorkomende vorm van krediet. Wanneer u tijdelijk over extra financiële middelen wilt beschikken of in een situatie komt waarvan niet bekend is hoe hoog de kosten gaan worden, dan is het doorlopend krediet de oplossing, bijvoorbeeld: studie, vakantie, woningverbetering of  auto. Bij het afsluiten van een doorlopend krediet wordt een bedrag afgesproken waarover u maximaal kunt beschikken, vaak met een minimum en een maximum. Dit heet het maximale kredietbedrag. Daarnaast wordt berekend welk bedrag u maandelijks gaat aflossen. Dit is 1%, 1,5% of 2% van het totale kredietbedrag. Dit maandelijkse aflossingsbedrag bestaat uit aflossing en rente, waarbij het aandeel rente maandelijks kan variëren. De rente die u betaalt bij een doorlopend krediet is namelijk variabel en wordt berekend over het uitstaande saldo. 

Een voordeel van het doorlopend krediet is, dat u zelf invloed heeft op de duur van de looptijd. Er wordt namelijk uitgegaan van een theoretische looptijd. In de praktijk kunt u uw doorlopende krediet aflossen wanneer u wilt. Bij een doorlopend krediet zijn geen kosten verbonden aan het eerder aflossen van uw krediet. Dit houdt in dat de werkelijke looptijd uiteindelijk wordt bepaald door de rente, de opnames en de aflossingen.

Bereken hier wat u kunt lenen

geld-lenen-kost-geld

contact_caps.png