Autoverzekering

Op deze pagina informeren over het belang van een autoverzekering. Een autoverzekering is niet alleen een wettelijke verplichting, maar biedt ook essentiële bescherming voor uzelf en anderen.

Waarom moet ik een autoverzekering hebben?

Stel, u veroorzaakt schade met uw auto aan anderen. De WA autoverzekering dekt uw aansprakelijkheid voor deze schade. De tegenpartij kan rechtstreeks bij uw verzekeraar aankloppen voor een schadevergoeding. Als bezitter van een motorrijtuig bent u wettelijk verplicht een WA autoverzekering af te sluiten. Dit geldt dus niet alleen voor een auto, maar ook voor bijvoorbeeld een motor, bromfiets, aanhangwagen of caravan.

Extra dekkingsopties

In combinatie met een WA autoverzekering is het mogelijk om een volledige cascoverzekering te nemen. Een volledige casco dekking, of all riskdekking, vergoedt schade die aan uw eigen auto kan ontstaan. Ook indien het eigen schuld is.

In combinatie met een WA autoverzekering is met mogelijk om een beperkt  cascoverzekering te nemen. Bij beperkt casco dekking of WA+ dekking, vergoedt met name genoemde schade aan uw auto, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopend wild of ruitbreuk.

Ik wil graag advies   

Premiekorting door schadevrij rijden

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoe hoger de korting op uw premie kan zijn, soms tot wel 80%. Dit systeem werkt via de bonus-malusladder: elk jaar zonder schade levert een hogere trede op, en bij schade daalt u enkele treden. Uitzonderingen zijn er als de schade verhaald kan worden op een derde of in gevallen zoals brand of ruitbreuk..

Registratie van schadevrije jaren

Uw schadevrije jaren worden bijgehouden in de landelijke databank Roy Data, waarmee de meeste verzekeraars samenwerken.

Voordelen bij Schadeherstel

Als u schade heeft, is het vaak voordelig om uw auto te laten repareren bij een door de verzekeraar geselecteerde schadehersteller. Dit kan leiden tot vermindering van uw eigen risico en u kunt vaak gebruik maken van een leenauto.

Ik wil graag advies   

Verschil ongevallenverzekering inzittenden en een Schadeverzekering inzittenden.

Ongevallenverzekering inzittenden

Een ongevallenverzekering keert vooraf een afgesproken bedrag uit. Dit bedrag staat vast. Een schadeverzekering inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade.

Bij een ongevallenverzekering inzittenden maakt het niet uit wie schuld heeft aan het ongeval. Ook is er geen verband tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijke schade.

De dekking geldt voor de inzittenden:

  • als die in de auto zitten
  • tijdens het in- en uitstappen
  • bij het uitvoeren van een noodreparatie langs de weg

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit, dit wordt vooraf besproken en staat dus vast. Bij overlijden door een ongeval wordt het vooraf bepaalde bedrag uitgekeerd.

Schadeverzekering inzittenden

Schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade die de bestuurder en inzittenden in uw auto hebben door een ongeval. De verzekering kijkt niet wie schuldig is aan het ongeval. Met deze verzekering bent u gedekt voor:

  • Materiële schade
  • Letselschade
  • Gevolgschade, zoals schade aan kleding, medische kosten, inkomstenverlies door het letsel

Vaak is ook smartengeld meeverzekerd.

Verschil ongevallenverzekering inzittenden en een Schadeverzekering inzittenden

Ik wil graag advies   

Veelgestelde vragen over autoverzekeringen

Wat is een WA-verzekering en is deze verplicht?

De WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) dekt schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. In Nederland is het voor elke autobezitter wettelijk verplicht om minstens een WA-verzekering af te sluiten.

Wat is het verschil tussen WA, WA+ (beperkt casco) en allrisk (volledig casco) verzekeringen?

Een WA-verzekering dekt alleen schade toegebracht aan anderen. WA+ biedt extra dekking voor bepaalde schades aan uw eigen auto, zoals diefstal of natuurschade. Een allriskverzekering biedt de meest uitgebreide dekking, inclusief schade aan uw eigen auto door eigen schuld.

Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering bepaald?

De premie wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder uw leeftijd, woonplaats, het type auto, het aantal gereden kilometers per jaar, en uw schadevrije jaren.

Wat zijn schadevrije jaren en hoe beïnvloeden deze mijn premie?

Schadevrije jaren zijn de jaren waarin u geen schade claimt. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe hoger de korting op uw premie kan zijn.

Wat gebeurt er als ik schade veroorzaak?

Als u schade veroorzaakt, dient u dit te melden bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw dekking kan de schade aan de tegenpartij (en eventueel aan uw eigen auto) vergoed worden. Dit kan invloed hebben op uw schadevrije jaren en daarmee op uw premie.

Is een inzittendenverzekering nodig en wat dekt het?

Een inzittendenverzekering is niet verplicht, maar biedt extra bescherming. Het dekt de schade van inzittenden bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig is.

Kan ik mijn autoverzekering wijzigen of opzeggen?

Ja, u kunt uw autoverzekering wijzigen of opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe auto of bij verandering in uw persoonlijke situatie. Controleer wel de voorwaarden voor opzeggen of wijzigen bij uw verzekeraar.

Wat moet ik doen bij autoschade of een ongeval?

Bij schade of een ongeval is het belangrijk om zo snel mogelijk uw verzekeraar te informeren. Documenteer de schade (met foto’s) en verzamel indien mogelijk gegevens van getuigen.

Wordt de schade altijd vergoed als ik allrisk verzekerd ben?

Bij een allriskverzekering wordt de meeste schade vergoed, maar er zijn uitzonderingen zoals opzettelijke schade of rijden onder invloed. Controleer de polisvoorwaarden voor specifieke details.

Hoe werkt het eigen risico bij autoverzekeringen?

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt bij schade. De hoogte van het eigen risico kan variëren en soms kunt u kiezen voor een hoger eigen risico in ruil voor een lagere premie.

contact_caps.png