Autoverzekering

Waarom moet ik een autoverzekering hebben?

Stel, u veroorzaakt schade met uw auto aan anderen. De WA autoverzekering dekt uw aansprakelijkheid voor deze schade. De tegenpartij kan rechtstreeks bij uw verzekeraar aankloppen voor een schadevergoeding. Als bezitter van een motorrijtuig bent u wettelijk verplicht een WA autoverzekering af te sluiten.

In combinatie met een WA autoverzekering is het mogelijk om een volledige cascoverzekering te nemen. Een volledige casco dekking, of all riskdekking, vergoedt schade die aan uw eigen auto kan ontstaan. Ook indien het eigen schuld is.

In combinatie met een WA autoverzekering is met mogelijk om een beperkt  cascoverzekering te nemen. Bij beperkt casco dekking of WA+ dekking, vergoedt met name genoemde schade aan uw auto, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopend wild of ruitbreuk.

Premiekorting?
Als u 1 of meerdere jaren geen schade claimt, krijgt u een korting op de premie. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij kan deze korting oplopen tot 80%. Hoe werkt dit? U wordt eerst ingeschaald op de bonus malus ladder. Vervolgens verdient u bij ieder schadevrij jaar een extra trede. Bij schade? Dan valt u valt 4 tot 6 treden terug. U valt niet terug als de schade volledig op een schuldige derde wordt verhaald. Of als de schade het gevolg is van bijvoorbeeld brand of ruitbreuk.

Schadevrije jaren worden geregistreerd in een elektronische databank, Roy Data. De meeste verzekeraars werken hiermee samen.

Bij schade is het vaak voordelig om uw auto te laten repareren bij een door de maatschappij geselecteerde schadehersteller. Vaak wordt het eigen risico verminderd of u krijgt een leenauto. Ook hoef je de reparatiekosten niet voor te schieten.

Inzittenden
Ongevallenverzekering inzittenden en een Schadeverzekering inzittenden.

Een ongevallenverzekering keert vooraf een afgesproken bedrag uit. Dit bedrag staat vast. Een schadeverzekering inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade.

Bij een ongevallenverzekering inzittenden maakt het niet uit wie schuld heeft aan het ongeval.

Ook is er geen verband tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijke schade.

De dekking geldt voor de inzittenden:

  • als die in de auto zitten
  • tijdens het in- en uitstappen
  • bij het uitvoeren van een noodreparatie langs de weg

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit, dit wordt vooraf besproken en staat dus vast. Bij overlijden door een ongeval wordt het vooraf bepaalde bedrag uitgekeerd.

Schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade die de bestuurder en inzittenden in uw auto hebben door een ongeval. De verzekering kijkt niet wie schuldig is aan het ongeval. Met deze verzekering bent u gedekt voor:

  • Materiële schade
  • Letselschade
  • Gevolgschade, zoals schade aan kleding, medische kosten, inkomstenverlies door het letsel

Vaak is ook smartengeld meeverzekerd.

contact_caps.png