Milieuverzekering

Wat is een milieuverzekering?

Een milieuverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water. Naast de eigen bedrijfslocatie en werklocatie zijn ook daaromheen liggende locaties meeverzekerd.

De premie en voorwaarden dienen vaak aangevraagd te worden. Factoren hierbij zijn, de aard van de activiteiten, hoeveelheid gevaarlijke stoffen, wijze van opslag.

Uitgesloten zijn:

  • Molest, atoomkernreacties, aardbeving en overstroming
  • Opzet, roekeloosheid en ernstige mate van schuld
  • Bestaande verontreiniging voor aanvang van de verzekering
  • Onvoldoende milieuzorg
  • Ondergrondse tanks
contact_caps.png