Rechtsbijstandverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering geeft uw recht op rechtshulp. Afhankelijk van de door u gekozen dekking of module bent u verzekerd voor verkeer, wonen, inkomen of fiscaliteit en sociale wetgeving.

U heeft recht op juridische bijstand door een jurist van een rechtsbijstandverzekeraar. Daarnaast valt onder de dekking:

  • De kosten van externe deskundigen.
  • De kosten van een gerechtelijke procedure

Geen dekking is er voor de conflicten die al speelden of waar een conflict te verwachten is, voordat u de verzekering afsloot. De meeste verzekeraars hanteren een wachttijd. De wachttijd gaat in nadat u de verzekering afsluit.

contact_caps.png