Fietsverzekering

Voor welke schade ben ik verzekerd met een fietsverzekering?

Een fietsverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van de fiets en of de accessoires. De fietsverzekering vergoedt de schade die aan uw fiets ontstaat door bijvoorbeeld: brand, diefstal, en alle andere van buiten komende onheilen. Let wel, vaak is er een eigen risico van toepassing.
De verzekering wordt afgesloten voor een periode van 3 of 5 jaar, aflopend. Bij beschadiging van de fiets worden de herstelkosten vergoed. Bij diefstal of totaal verlies wordt de schade vergoed op basis van de verzekerde waarde. Na een periode van bijvoorbeeld 1 jaar vindt er een afschrijvingspercentage plaats. Afhankelijk van de gekozen maatschappij.

De schade wordt niet altijd vergoed. Uitgesloten bijvoorbeeld is schade door slijtage of opzet; schade tijdens snelheidswedstrijden; schade die ontstaat wanneer de fiets is verhuurd.

Wanneer de fiets gestolen wordt, vindt geen vergoeding plaats als de fiets niet op slot is gezet of zich in een niet-afgesloten ruimte bevond. Verzekeraars willen doorgaans dat je bewijst dat je fiets wel op slot stond door de beide originele sleutels te tonen. Een ART-goedgekeurd slot is vaak een vereiste

De premie is afhankelijk van de nieuwwaarde van het fiets (en eventueel meeverzekerde accessoires), maar ook van de woonplaats van de verzekerde. Veel verzekeraars beperken de dekking of accepteren geen verzekeringen van verzekerden die wonen in de grote steden en hun randgemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Haarlem.

contact_caps.png