Ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering?

U loopt door een ongeval blijvend letstel op of u komt zelfs te overlijden door een ongeval. Een ongevallenverzekering keert dan een bedrag uit. De hoogte van de uitkering spreekt u van tevoren af.

Vaak worden er 2 rubrieken verzekerd:

  • Rubriek A: Overlijden door een ongeval
  • Rubriek B: Blijvende invaliditeit door een ongeval

Meestal worden de beide rubrieken afgesloten. Rubriek A is apart te verzekeren. Alleen rubriek B is vaak niet mogelijk.

Per rubriek bepaalt u het verzekerd bedrag. Vaak geeft een verzekeraar een aantal mogelijkheden om te verzekeren. Let wel, wanneer u gedeeltelijk invalide geraakt, krijgt u ook een gedeeltelijke uitkering.

Belangrijk
Kijk goed in de voorwaarden wat een verzekeraar onder een ongeval verstaat en wat hiermee gelijk wordt gesteld.

De verzekering keert niet altijd uit. U krijgt bijvoorbeeld geen uitkering als:

  • Een ongeval ontstaat door alcohol- of drugsmisbruik
  • Er opzet in het spel is
  • Gevaarlijke sporten
  • Een ongeluk is veroorzaakt met goedvinden van iemand die daarbij belang heeft

Raadpleeg te allen tijde de voorwaarden.

contact_caps.png