Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering, essentieel voor iedere huiseigenaar of huurder, biedt bescherming voor uw persoonlijke bezittingen in uw woning. Deze verzekering dekt schade aan uw meubels, kleding, elektronica, sieraden, en andere persoonlijke items in geval van onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, diefstal, water- en stormschade.

Wat kost een inboedelverzekering?

De kosten van een inboedelverzekering variëren afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten de totale waarde van uw inboedel, de gekozen dekking, uw woonplaats, en het type woning waarin u woont. Met behulp van Van Dijk Verzekeringen kunt u de waarde van uw bezittingen nauwkeurig inschatten en zo de juiste dekking kiezen.

Ik wil graag mijn inboedelwaarde laten meten

Wat kost een inboedelverzekering

Tip: Neem foto’s en of films en leg zaken vast met betrekking tot al uw (waardevolle) spullen.

Wat valt er onder een inboedelverzekering?

Standaard valt alles wat ‘los’ in uw woning staat of ligt en verplaatsbaar is onder de inboedelverzekering. Dit omvat onder andere meubels, elektronica, kleding en persoonlijke items. Voor kostbare en bijzondere items zoals kunst, sieraden en verzamelingen gelden vaak speciale voorwaarden of beperkingen.

Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering: het verschil

De inboedelverzekering beschermt uw bezittingen, terwijl de aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor schade die u of uw gezinsleden per ongeluk toebrengen aan anderen of hun eigendommen.

Is een inboedelverzekering verplicht?

Hoewel een inboedelverzekering niet wettelijk verplicht is, is het een belangrijke stap in het beschermen van uw waardevolle bezittingen tegen onvoorziene gebeurtenissen.

Ik wil graag advies 

Uitzonderingen op de dekking

Belangrijk om te weten is dat schade veroorzaakt door oorlogssituaties, atoomkernreacties, natuurrampen of opzettelijke vernieling vaak niet gedekt zijn onder een standaard inboedelverzekering.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat dekt een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering biedt dekking voor schade aan uw persoonlijke bezittingen als gevolg van brand, diefstal, waterschade, en andere onvoorziene gebeurtenissen.

Hoe bepaal ik de kosten van mijn inboedelverzekering?

De kosten worden bepaald op basis van de waarde van uw inboedel, uw woonplaats, type woning, en de gekozen dekking. Een inboedelwaardemeter kan helpen bij het inschatten van deze waarde.

Wat is het verschil tussen opstal- en inboedelverzekering?

Een opstalverzekering dekt de schade aan het gebouw zelf, terwijl een inboedelverzekering de losse bezittingen binnen het gebouw dekt.

Is een inboedelverzekering ook nodig in een huurwoning?

Ja, het is aan te raden om een inboedelverzekering af te sluiten voor uw persoonlijke eigendommen, ongeacht of u huurt of eigenaar bent.

Vallen elektronische apparaten ook onder de inboedelverzekering?

Ja, elektronische apparaten zoals tv’s, computers en keukenapparatuur vallen onder de dekking van een standaard inboedelverzekering.

contact_caps.png