Inboedelverzekering

Waarvoor ben ik verzekerd met een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering dekt de schade aan uw inboedel van uw woning. Onder inboedel worden alle roerende zaken verstaan die tot uw huishouden behoren. Met een inboedelverzekering dekt u schade aan de spullen door bijvoorbeeld, brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of explosie. Vaak wordt de hoogte van de inboedel bepaald door een inboedelwaardemeter. Voor kostbare zaken, zoals sieraden, schilderijen, bijzondere bezittingen, verzamelingen, audio-en visuele-apparatuur geldt vaak een bepaald maximum bedrag.

Niet verzekerd
Met een inboedelverzekering bent u niet verzekerd bij schade veroorzaakt door catastrofes, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties of overstromingen.

Tip: Neem foto’s en of films en leg zaken vast met betrekking tot al uw (waardevolle) spullen.

contact_caps.png