Van Dijk Verzekeringen Sliedrecht

Visie op Betalen 2018-2021, van De Nederlandsche Bank

-Stimuleren van innovaties in het betalingsverkeer

Snel en eenvoudig betalen is immers goed voor de economie, wordt verlangd door consumenten en winkeliers en biedt nieuwe kansen voor Nederlandse banken en bedrijven.

 

Robuust betalingsverkeer in een snel veranderende wereld

Robuustheid wordt steeds belangrijker in een veranderende en complexere betaalketen. DNB blijft zich de komende jaren inzetten om de veerkracht tegen cyberdreigingen te versterken.

 

Geen cashless samenleving maar wel less cash

Hoewel het aantal cashbetalingen afneemt, heeft contant geld nog altijd een rol in onze samenleving. DNB streeft dan ook niet naar een samenleving zonder contant geld.

 

Toekomst van het betalingsverkeer

Nederlandse banken zullen op termijn betalingen verwerken via instant payments, waarvoor een nieuwe betaalinfrastructuur wordt ontwikkeld. De technologie achter Bitcoin, de distributed ledger technologie, biedt in de toekomst wellicht nieuwe mogelijkheden die kunnen leiden tot efficiëntere betaalmarkten en lagere kosten.