Van Dijk Verzekeringen Sliedrecht

Prinsjes dag, in de Miljoenennota worden de plannen bekend gemaakt voor 2019.

Een onderwerp wat altijd aanspreekt is: Koopkracht (datgene wat we te besteden hebben)

De ambitie van het kabinet is dat Nederland er niet alleen op vooruitgaat in de statistieken, maar dat Nederlanders deze vooruitgang ook ervaren. Een groeiend aantal mensen maakt zich zorgen over armoede. Tijdens de financiële crisis is het aandeel huishoudens met een (relatief) laag inkomen toegenomen. De afgelopen jaren is deze groep weer wat kleiner geworden, maar nog niet terug op het niveau van voor de crisis.

De koopkracht groeit in 2019 dankzij de aantrekkende lonen en de lagere lasten op arbeid. De gemiddelde koopkracht stijgt in 2019 naar verwachting met 1,5 procent, ook gepensioneerden (1,5 procent) en uitkeringsgerechtigden (0,9 procent) gaan er meer op vooruit dan in 2018.