Van Dijk Verzekeringen Sliedrecht

NHG past acceptatiebeleid aan op hypotheekrenteaftrek

Nationale Hypotheek Garantie past per 1 juli 2021 een aantal wijzigingen toe.

Eén van de wijzigingen is dat er bij de berekening van de maximale hypotheek rekening moet worden gehouden met een box 3-bedrag als dit ontstaat bij de huizenbezitter binnen tien jaar. Op het eerste gezicht lijkt er niet zo veel aan de hand, maar in de praktijk kunnen er zeker problemen ontstaan.

Sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft een klant nog maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2031 kunnen klanten te maken krijgen met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek.

Door de toetsing van betaalbaarheid van de hypotheeklasten binnen 10 jaar, heeft deze maatregel al per 1 januari 2021 impact op nieuwe hypotheekaanvragen. Het vervallen van de hypotheekrenteaftrek moet in die gevallen meegenomen worden in het bepalen van de financieringslast. Daarmee waarborgen we de betaalbaarheid vanaf het moment dat de hypotheekrenteaftrek vervalt.

In deze specifieke klantsituatie staan we ook een niet-fiscaal (box 3) leningdeel zonder annuïteitenaflossing toe. Daardoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een aflossingsvrij leningdeel ongewijzigd voort te zetten als de hypotheekrenteaftrek vervalt.

Laat je daarom altijd goed adviseren door een adviseur!