Van Dijk Verzekeringen Sliedrecht

Kwart Nederlanders heeft spijt van aankoop huis

Een kwart van de Nederlanders heeft momenteel spijt van de aankoop van een huis, waarbij een significant deel vooral spijt heeft van de prijs die ze ervoor betaald hebben. Daarnaast zorgen ook de eigenschappen van een woning voor ontevredenheid. Niet zelden leidt dat tot spanningen binnen een relatie.

 Het kopen van een huis is voor veel mensen één van de mijlpalen in hun leven. Foto’s van een sleutelbos op een lege tafel sieren menig social media-tijdlijn. Die vreugde blijkt lang niet altijd eeuwigdurend. Dat komt mede door het hoge prijsniveau van Nederlandse koopwoningen. Als de euforie wat gezakt is, is het tijd voor bezinning en reflectie. Hebben we er wel goed aan gedaan? Hebben we niet teveel betaald? Hebben we niet te overhaast gehandeld?

Een opvallende uitkomst uit het onderzoek van Kadasterdata.nl is dat vooral mensen uit Drenthe zich bekocht voelen. Terwijl Drenthe nu niet meteen de duurste provincie van Nederland is om te wonen. Minder opvallend is dat Noord-Hollanders zich ook relatief vaak bekocht voelen, wat dan weer te verklaren is door de hausse die steden als Amsterdam en Haarlem treft.

Ook spijt over woningeigenschappen

Het is niet alleen de prijs waarover men bezorgd is. Ook twijfelen Nederlanders regelmatig of ze wel de woning hebben gekocht die het best past bij hun wensen. “Gezien de krapte op de woningmarkt, begrijp ik dat mensen sneller geneigd zijn concessies te doen wat betreft hun belangrijkste woonwensen”, zegt Peter Abrahamse van Kadasterdata.nl. Vooral Zuid-Hollanders (21%) hebben spijt op het gebied van woonwensen.

Niet zelden leidt spijt over de woonwensen tot onenigheid binnen een relatie. Onredelijke verwijten kunnen dan over en weer gaan vliegen, waarbij men het gevoel heeft teveel de oren te hebben laten hangen naar de ander. Echter, voor 7% van de ondervraagden is het hebben van een koopwoning juist een reden om bij elkaar te blijven. Op zichzelf aangewezen vrezen ze er niet aan te pas te komen op de woningmarkt. “Als je samen een huis koopt, moet je allen scenario’s in overweging nemen. Hoe onrealistisch het ook lijkt, geldt dit ook voor het stuklopen van je relatie en de bijbehorende financiële consequenties. Het laatste wat je wil, is dat je uiteindelijk weer bij je ouders moet intrekken.”

Abrahamse eindigt met een vaderlijk advies: “Als je een huis koopt, kijk dan verder dan je huidige levenssituatie en -behoeften. Want waar je nu waarde aan hecht, hoeft over vijf jaar helemaal geen rol meer te spelen. Hoe moeilijk het ook is, probeer hier tijdens het aankoopproces zoveel mogelijk rekening mee te houden.”