Van Dijk Verzekeringen Sliedrecht

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

Momenteel is de AOW-leeftijd 66 jaar. De pensioenleeftijd loopt volgend jaar op naar 66 jaar en 4 maanden en zal nog tot en met 2022 verder stijgen.

In 2030 hebben 65-jarigen naar verwachting nog ongeveer 21 jaar en 4 maanden voor de boeg. Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2030 op 68 jaar.